ÇOMÜ Projelerine TÜBİTAK Desteği

Haber Tarihi : 14.07.2015 15:52:02 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraşŸtırma Kurumu (TǜBİTAK), LJanakkale Onsekiz Mart ǜniversitesi (LJOMǜ) öğŸretim üyelerince hazırlanan 3 projeyi destekleme kararı aldı.
A +   A -

TǜBİTAK, Bilimsel ve Teknolojik AraşŸtırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında LJOMǜ Mühendislik Fakültesi öğŸretim üyeleri tarafından sunulan 3 araşŸtırma projesi desteklenmeye değŸer bulundu. Desteklenmeye değŸer bulunan projeler şŸöyle:

"Jeoloji MühendisliğŸi Bölümü ǖğŸretim ǜyesi Prof. Dr. Erdinç YiğŸitbaşŸ'ın yürütücüsü olduğŸu 'Sakarya Zonunun Kuzeybatı Kesimlerinde Alt Karakaya Kompleksi ve Nilüfer Biriminin YaşŸı, Stratigrafik ve Yapısal Nitelikleri ve Jeolojik Anlamı", LJevre MühendisliğŸi Bölümü'nden Doç. Dr. LJetin Kantar'ın yürütücüsü olduğŸu 'Modifiye Fenton Prosesi ile Fenolik BileşŸiklerin Arıtımı', Gıda MühendisliğŸi Bölümü'nden Doç. Dr. Necati BarışŸ Tuncel'in yürüttüğŸü 'LJeltik İşŸleme Esnasında Yan ǜrün Olarak Ortaya LJıkan Ham Tanenin İnfrared (Kızılötesi) Enerji ile Stabilizasyonu ve LJeşŸitli Gıda ǜrünlerinde DeğŸerlendirilmesi'."