Türkiye'de İlk Kez ÇOMÜ'de Açıklaması Askeri Tarih Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Açıldı

Haber Tarihi : 29.06.2018 12:59:41 Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesindeki bir üniversiteye ilk defa Askeri Tarih alanında disiplinlerarası lisansüstü program açma yetkisi verildi.
A +   A -

Ülkede bu alanla ilgili mesleki çerçevede Harp Okulları bünyesinde lisansüstü çalışmalar yapılagelmekte iken Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak 2016 yılında kurulan Milli Savunma Üniversitesi, akademi dünyasının Askeri Tarih alanına katkısını daha verimli bir şekilde arttırılabilmesinin önünü açmıştı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’na konuyla ilgili başvurusu olumlu değerlendirilerek Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Disiplinlerarası olarak Askerî Tarih Araştırmaları Anabilim Dalı’na bağlı Askerî Tarih Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı. Türkiye’de şimdiye kadar Yükseköğretim Kurumu’na bağlı hiçbir üniversitede, Askeri Tarih çalışmalarına dair lisansüstü seviyede bir anabilim dalı bulunmazken; Çanakkale Savaşları gibi önemli bir mücadelenin cereyan ettiği bu topraklarda yer alan ÇOMÜ’de, Askeri Tarih Araştırmaları programının açılması, ÇOMÜ Rektörlüğünün öncelikleri arasındaydı. ÇOMÜ Rektörlüğünün bu doğrultudaki girişimlerinin neticesinde; bölgesel özellikleri, tarih ile iç içe oluşu ve konuyla ilgili yetişmiş akademisyenlerin varlığı nedeniyle YÖK bünyesindeki bir üniversiteye ilk defa Askeri Tarih alanında disiplinlerarası lisansüstü program açma yetkisi verildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Askerî Tarih Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı ile bilimsel araştırma yöntemlerine bağlı kalınarak, özellikle Çanakkale Savaşları ile ilgili arşiv vesikalarının okunup incelenmesi ile özgün çalışmalar yapılması hedeflendiği bildirildi.

Programın temel amaçlarından biri, disiplinlerarası çerçevede lisansüstü eğitim vermek ve Çanakkale Savaşları ile ilgili uzmanlaşma becerisi gösterebilen bilim insanları yetiştirmek, bir diğer amaç ise çeşitli disiplinlerin yardımıyla ve desteği ile konuyu bir bütün olarak tek çatı altında toplamak olarak açıklandı.


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !