Haber Tarihi : 29.01.2015 11:39:41

Çomü Öğretim Üyelerinin Projelerine 'Tübitak' Desteği

LJanakkale Onsekiz Mart ǜniversitesi (LJOMǜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm BaşŸkanı Prof. Dr. Ahmet GökkuşŸ ile Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğŸretim üyesi Doç. Dr. Yasemin Kavdır'ın projelerinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraşŸtırma Kurumu (TǜBİTAK) tarafından desteklendiğŸi bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Ahmet GökkuşŸ'un "Koyun otlatılan meralarda yıllık yem üretiminin planlanması" isimli projesi ile Doç. Dr. Yasemin Kavdır'ın "Farklı uygulamalar yapılan tarımsal atıkların Nematod mücadelesinde kullanılma potansiyellerinin araşŸtırılması" konulu projesinin TǜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandığŸı belirtildi.
Açıklamada, GökkuşŸ'un projesinin 30 ay, Kavdır'ın projesinin ise 3 yıl boyunca destekleneceğŸi ifade edildi.